...

GESTALTTERAPI

Gestaltterapi baserer seg på klientens egen opplevelse av seg selv.
 
Jeg "møter" klienten som likeverdig og benytter meg av samtale, awareness - øvelser, bevegelse, tegning/forming og visualisering.
 
Terapiformen gir deg mulighet for opplevelsesbasert informasjon i både tanker, kropp og følelser om hva som skjer i kontakt med andre og hvordan det skjer.
 
Dermed kan du lettere erkjenne din situasjon og dine behov, noe som gir deg muligheter til å velge hensiktsmessige kontaktmønstre som styrker oppfattelsen av egenverd, egen identitet og tilhørighet.
 
 
Noen nyttige lenker for deg som vil vite mer om gestaltterapi:

www.ngfo.no
www.gestalt.no
www.gestaltnett.no

...
Møteplassen Gestalt

Sanitetens Helsehus 1
Schiøtz gate 5
(Tidl. Madlav. 13)
4008 Stavanger

Tlf.: 51 52 70 99
(Hverdager 9 - 19)

post@gestaltmoete.no
(ev. post@gestaltmøte.no)